Gazdasági jogi, és adótanácsadás, okiratszerkesztés,
képviselet


A konkrét cégalapításon, módosításokon túl, általános céges és gazdasági jogi, valamint adótanácsadást, és ha szükséges a képviseletet is partnerirodáink látják el, amelyek kellő tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók a mindennapi életben felmerülő napi jellegű gondjainak megoldásában is. Nagy tapasztalatú ügyvédek és könyvvizsgáló áll rendelkezésére.

Cégjog: A cégjog területén a cégek alapításán, módosításán és megszűntetésén túlmenően bármilyen más; a gazdasági társaságok működése során felmerülő problémák kezelésében és bármilyen céges ügy intézésében adunk tanácsot.

Adótanácsadás, adóoptimalizálás: Könyvvizsgáló és adósszakember szolgáltatá-sait veheti igénybe.

Szerződések készítése: Irodánk nagy számban készít különféle gazdasági tárgyú, és adásvételi szerződéseket is. Az ügyfelek pontos ügyletkötési szándékát felmérve, a szükséges szerződést biztosító mellékkötelezettségeket beépítve a szerződésbe, különösen ügyelve a napjainkra meglehetősen bonyolulttá vált okirati alakszerűségekre, és formai kellékekre; elkészítjük az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel is akár ha az szükséges. A szerződéseinkben a gazdasági életben valóban bevált, és ténylegesen működő jogi biztosítékrendszert alkalmazunk.

Partnerirodáink révén alkalmanként adó, gazdasági, és gazdasági büntetőügyekben is ellátunk képviseletet, elsősorban azoknak az ügyfeleinknek az ügyeiben, akik más ügyekben is irodánk partnerei.